Tin hoạt động công đoàn ngày 9.8.2017

Các lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm qua suối cho bà con. Ảnh: VOV
Các lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm qua suối cho bà con. Ảnh: VOV
Các lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm qua suối cho bà con. Ảnh: VOV
Lên top