Tin hoạt động Công đoàn ngày 8.3.2018

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Thư ký Liên đoàn CĐ Thế giới (FSM) Valentin Pacho. Ảnh: V.H
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Thư ký Liên đoàn CĐ Thế giới (FSM) Valentin Pacho. Ảnh: V.H
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Thư ký Liên đoàn CĐ Thế giới (FSM) Valentin Pacho. Ảnh: V.H