Tin hoạt động công đoàn ngày 6.6

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc với đoàn Chuyên gia của ABVV-Metaal
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc với đoàn Chuyên gia của ABVV-Metaal
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc với đoàn Chuyên gia của ABVV-Metaal
Lên top