Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin hoạt động công đoàn ngày 24.11