Tin hoạt động Công đoàn ngày 24.10

Ảnh minh họa, nguồn: Tổng cục Thủy sản.
Ảnh minh họa, nguồn: Tổng cục Thủy sản.
Ảnh minh họa, nguồn: Tổng cục Thủy sản.
Lên top