Tin hoạt động Công đoàn ngày 20.3.2018

Cán bộ, đoàn viên CĐNH Kookmin (Hàn Quốc) xây nhà cho CNLĐ nghèo tỉnh Phú Thọ.
Cán bộ, đoàn viên CĐNH Kookmin (Hàn Quốc) xây nhà cho CNLĐ nghèo tỉnh Phú Thọ.
Cán bộ, đoàn viên CĐNH Kookmin (Hàn Quốc) xây nhà cho CNLĐ nghèo tỉnh Phú Thọ.
Lên top