Tin hoạt động Công đoàn ngày 12.10

LĐLĐ thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào ngày 12.10.
LĐLĐ thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào ngày 12.10.