Tin hoạt động Công đoàn ngày 11.1.2018

Ảnh minh họa, nguồn: VTV.
Ảnh minh họa, nguồn: VTV.
Ảnh minh họa, nguồn: VTV.