Tin hoạt động công doàn các đơn vị địa phương ngày 11.6.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Sở Văn hoá & Thể thao TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết chương trình. Ảnh: TB
LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Sở Văn hoá & Thể thao TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết chương trình. Ảnh: TB
LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Sở Văn hoá & Thể thao TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết chương trình. Ảnh: TB
Lên top