Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin hoạt động CĐ ngày 17.11