Tin công đoàn ngày 28.5

Cảnh công nhân ngừng việc trong ngày 26.5. Ảnh: Q.Chi
Cảnh công nhân ngừng việc trong ngày 26.5. Ảnh: Q.Chi
Cảnh công nhân ngừng việc trong ngày 26.5. Ảnh: Q.Chi
Lên top