Tin công đoàn ngày 14.7

Ảnh: Công đoàn Tây Ninh.
Ảnh: Công đoàn Tây Ninh.
Ảnh: Công đoàn Tây Ninh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM