Tin Công đoàn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: LĐLĐ Bắc Giang
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: LĐLĐ Bắc Giang
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: LĐLĐ Bắc Giang
Lên top