Tìm việc đầu năm chủ yếu ở mức lương từ 6-8 triệu đồng/tháng

Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Lên top