Tìm cách tiếp cận hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất cho người lao động

Toạ đàm về các cách tiếp cận trong hỗ trợ công nhân được tổ chức trực tuyến vào chiều 5.10. Ảnh: BCC
Toạ đàm về các cách tiếp cận trong hỗ trợ công nhân được tổ chức trực tuyến vào chiều 5.10. Ảnh: BCC
Toạ đàm về các cách tiếp cận trong hỗ trợ công nhân được tổ chức trực tuyến vào chiều 5.10. Ảnh: BCC
Lên top