Công đoàn khu công nghiệp các tỉnh thành phía Bắc:

Tìm cách bảo vệ người lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Đại diện Công đoàn 21 Khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc dự hội thảo. Ảnh BH
Đại diện Công đoàn 21 Khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc dự hội thảo. Ảnh BH
Đại diện Công đoàn 21 Khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc dự hội thảo. Ảnh BH
Lên top