Tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - Trần Quang Tòa tặng Bằng khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09C. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - Trần Quang Tòa tặng Bằng khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09C. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - Trần Quang Tòa tặng Bằng khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09C. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi
Lên top