Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp vụ “Cty HNL Vina cho NLĐ nghỉ việc trái luật”: Người lao động thắng kiện, Cty phải bồi thường