Tiếp tục trao hỗ trợ công nhân lao động đang thực hiện cách ly

Chiều 16.7 Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tiếp tục trao hỗ trợ đến công nhân lao động đang thực hiện cách ly. Ảnh: M.Q
Chiều 16.7 Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tiếp tục trao hỗ trợ đến công nhân lao động đang thực hiện cách ly. Ảnh: M.Q
Chiều 16.7 Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tiếp tục trao hỗ trợ đến công nhân lao động đang thực hiện cách ly. Ảnh: M.Q
Lên top