Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Công đoàn Việt Nam và Cuba

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho bà Lianys Torres Rivera. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho bà Lianys Torres Rivera. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho bà Lianys Torres Rivera. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top