Tiếp tục thi đua để thể hiện yêu nước, yêu nghề

Chị Nguyễn Thị Tiên Hoàng (ngoài cùng, bên phải) cùng những đồng nghiệp được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Hải Anh
Chị Nguyễn Thị Tiên Hoàng (ngoài cùng, bên phải) cùng những đồng nghiệp được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Hải Anh
Chị Nguyễn Thị Tiên Hoàng (ngoài cùng, bên phải) cùng những đồng nghiệp được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Hải Anh
Lên top