Tiếp tục thăm CNLĐ bị thương do lật xe đưa rước công nhân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý thăm hỏi CNLĐ Dương Thị Hồng Thủy.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý thăm hỏi CNLĐ Dương Thị Hồng Thủy.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý thăm hỏi CNLĐ Dương Thị Hồng Thủy.
Lên top