Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giảm thủ tục hành chính

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH.
Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Lên top