Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top