Tiếp tục phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật lao động

Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Tống Văn Băng chủ trì hội nghị. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Tống Văn Băng chủ trì hội nghị. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Tống Văn Băng chủ trì hội nghị. Ảnh Mai Dung
Lên top