Chương trình Vinh quang Việt Nam- Dấu ấn những công trình

Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp cùng 9 đề cử vinh danh

Một hình ảnh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XII. Ảnh: DĐDN.
Một hình ảnh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XII. Ảnh: DĐDN.
Một hình ảnh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XII. Ảnh: DĐDN.
Lên top