Tiếp tục làm rõ thông tin tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Phát hiện nhiều sai phạm tại 16/16 dự án, chỉ định thầu sai quy định

Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: TT
Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: TT
Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: TT
Lên top