Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 11, khóa IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018):

Tiếp tục “kề vai sát cánh” với người lao động