Tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động đang bị cách ly

Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng (ngoài cùng bên phải) trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Lương Hằng
Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng (ngoài cùng bên phải) trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Lương Hằng
Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng (ngoài cùng bên phải) trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Lương Hằng
Lên top