Tiếp tục giữ vững, nâng cao thứ bậc Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại TDTU sáng 19.11. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại TDTU sáng 19.11. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại TDTU sáng 19.11. Ảnh: Nam Dương
Lên top