CĐ Đường sắt VN và Công đoàn Đường sắt Bỉ:

Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Công đoàn ĐSVN với Công đoàn Đường sắt Bỉ. Ảnh: congdoandsvn.org.vn
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Công đoàn ĐSVN với Công đoàn Đường sắt Bỉ. Ảnh: congdoandsvn.org.vn
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Công đoàn ĐSVN với Công đoàn Đường sắt Bỉ. Ảnh: congdoandsvn.org.vn
Lên top