Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:

Tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn, chăm lo cho đoàn viên

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - UV Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Đông - UV Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Đông - UV Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Lên top