Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tiếp tục đề xuất Thủ tướng giao lưu, đối thoại với công nhân trong "Tháng Công nhân 2020"

Thủ tướng lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân tỉnh Hà Nam vào ngày 20.5.2018. Ảnh VGP
Thủ tướng lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân tỉnh Hà Nam vào ngày 20.5.2018. Ảnh VGP
Thủ tướng lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân tỉnh Hà Nam vào ngày 20.5.2018. Ảnh VGP
Lên top