Tiếp tục đề xuất Thủ tướng giao lưu, đối thoại với công nhân trong "Tháng Công nhân 2020"

Thủ tướng lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân tỉnh Hà Nam vào ngày 20.5.2018. Ảnh VGP
Thủ tướng lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân tỉnh Hà Nam vào ngày 20.5.2018. Ảnh VGP
Thủ tướng lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân tỉnh Hà Nam vào ngày 20.5.2018. Ảnh VGP
Lên top