Tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ, nguồn lực để chăm lo người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Lên top