Tiếp tục có trên 1.600 NLĐ được hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao hỗ trợ cho công nhân lao động từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" ngày 2.8. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao hỗ trợ cho công nhân lao động từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" ngày 2.8. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao hỗ trợ cho công nhân lao động từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" ngày 2.8. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top