Đà Nẵng:

Tiếp tục có công nhân mắc COVID-19 ở các KCN

Người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được bảo vệ tối đa trước dịch COVID-19. Ảnh: HVM
Người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được bảo vệ tối đa trước dịch COVID-19. Ảnh: HVM
Người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được bảo vệ tối đa trước dịch COVID-19. Ảnh: HVM
Lên top