Tiếp tục chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Quốc Tiến
Tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Quốc Tiến
Tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Quốc Tiến
Lên top