Tiếp tục cách ly xã hội, công nhân TPHCM đồng lòng chống dịch COVID-19

Dù bị ảnh hưởng do tiếp tục cách ly xã hội, các công nhân vẫn chung sức, đồng lòng để góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Dù bị ảnh hưởng do tiếp tục cách ly xã hội, các công nhân vẫn chung sức, đồng lòng để góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Dù bị ảnh hưởng do tiếp tục cách ly xã hội, các công nhân vẫn chung sức, đồng lòng để góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Lên top