CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CĐVN KHÓA XII:

Tiếp thu những ý kiến xác đáng, phù hợp thực tiễn

Toàn cảnh buổi hội thảo lấy ý kiến của CĐ Viên chức Việt Nam. Ảnh: VH
Toàn cảnh buổi hội thảo lấy ý kiến của CĐ Viên chức Việt Nam. Ảnh: VH
Toàn cảnh buổi hội thảo lấy ý kiến của CĐ Viên chức Việt Nam. Ảnh: VH
Lên top