LĐLĐ Hà Nội gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô:

Tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ áo trắng

Lãnh đạo CĐ Y tế VN và LĐLĐ Hà Nội tặng quà cho các thầy thuốc tiêu biểu. Ảnh: PV
Lãnh đạo CĐ Y tế VN và LĐLĐ Hà Nội tặng quà cho các thầy thuốc tiêu biểu. Ảnh: PV
Lãnh đạo CĐ Y tế VN và LĐLĐ Hà Nội tặng quà cho các thầy thuốc tiêu biểu. Ảnh: PV
Lên top