Tiếp thêm niềm tin cho người lao động Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh  trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội . Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội . Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội . Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top