Học bổng Nguyễn Đức Cảnh:

Tiếp sức cho con của người lao động đến trường

Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Nam Dương
Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Nam Dương
Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Nam Dương
Lên top