CĐ Giáo dục tỉnh Quảng Trị:

Tiếp sức cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao quà cho y bác sĩ ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CĐ GD tỉnh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao quà cho y bác sĩ ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CĐ GD tỉnh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao quà cho y bác sĩ ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CĐ GD tỉnh.
Lên top