Tiếp nhận và hỗ trợ 500 túi an sinh công đoàn đến với người lao động

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm ủng hộ 500 túi an sinh Công đoàn
Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm ủng hộ 500 túi an sinh Công đoàn
Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm ủng hộ 500 túi an sinh Công đoàn
Lên top