Tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

Các đơn vị tiếp tục ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Nhật Trang
Các đơn vị tiếp tục ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Nhật Trang
Các đơn vị tiếp tục ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Nhật Trang
Lên top