Tiếp nhận hơn 4,2 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ người lao động từ Tổng Giám đốc Sabeco Bennett Neo (thứ 3 từ phải sang) và các vận động viên. Ảnh: Mỹ Linh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ người lao động từ Tổng Giám đốc Sabeco Bennett Neo (thứ 3 từ phải sang) và các vận động viên. Ảnh: Mỹ Linh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ người lao động từ Tổng Giám đốc Sabeco Bennett Neo (thứ 3 từ phải sang) và các vận động viên. Ảnh: Mỹ Linh
Lên top