Tiếp nhận hơn 10 tấn nông sản tặng công nhân bị cách ly, phong tỏa

Cán bộ CĐ TPHCM tiếp nhận nông sản do LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tặng. Ảnh: Đức Long
Cán bộ CĐ TPHCM tiếp nhận nông sản do LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tặng. Ảnh: Đức Long
Cán bộ CĐ TPHCM tiếp nhận nông sản do LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tặng. Ảnh: Đức Long
Lên top