Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM tiếp nhận hàng hóa do LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao tặng. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM tiếp nhận hàng hóa do LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao tặng. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM tiếp nhận hàng hóa do LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao tặng. Ảnh: Đức Long
Lên top