Tiếng “tinh, tinh” bất ngờ từ tài khoản của công nhân

Người lao động là F0 tại Bệnh viện dã chiến số 1 nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thời điểm đầu tháng 6.2021). Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Người lao động là F0 tại Bệnh viện dã chiến số 1 nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thời điểm đầu tháng 6.2021). Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Người lao động là F0 tại Bệnh viện dã chiến số 1 nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thời điểm đầu tháng 6.2021). Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Lên top