Tiền trợ cấp cho công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam: NLĐ có thể được hoàn 10% thuế thu nhập cá nhân

Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam mất việc. 
Ảnh: Nam Dương
Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam mất việc. Ảnh: Nam Dương
Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam mất việc. Ảnh: Nam Dương
Lên top